<< Voorwaarden & Privacybeleid


Inschrijven kan via de website www.crea-s.be, een mailtje aan [email protected] of in ons atelier Olmense Markt 2 2491 Balen-Olmen.

Inschrijven via de website: wanneer je op één van de aangeboden workshops klikt, kan je een korte omschrijving vinden van de workshop, de data en de prijs. Inschrijven kan via dit scherm en betalen via het winkelmandje. Eénmaal ingeschreven en betaald, ontvang je een bevestigingsmail.

Inschrijven via [email protected]: wanneer je niet online wil inschrijven en betalen of een workshop op maat wenst, kan je ons mailen en ons laten weten welke workshop je wenst te volgen en met hoeveel personen. Er kan per mail of telefonisch verder afgesproken worden. Je ontvangt van ons een bevestigingsmail als de inschrijving definitief is.

Inschrijven in ons atelier: je kan een bezoekje brengen aan ons atelier en je daar inschrijven op één van de aangeboden workshops of een workshop op maat bespreken. Je ontvangt van ons een bewijs van inschrijving.

Al de inschrijvingen zijn pas definitief na ontvangst van de betaling ook bij een inschrijving voor meerdere personen.

Inschrijven gebeurt in volgorde en wanneer je inschrijft voor een workshop die bestaat uit meerdere sessies, kan je enkel inschrijven voor de volledige workshop of al de sessies. Je kan niet invallen in een workshop die reeds aan de gang is.

Als een workshop volzet is, kunt u mailen om u op te geven voor de reservelijst. Zet in het onderwerp van uw mail : reservelijst + naam van de workshop. Vermeld in uw mail uw volledige naam en telefoonnummer + het aantal personen. Mocht er een plaats zijn vrij gekomen, nemen we met u zo snel mogelijk contact of organiseren een nieuwe workshop voor deze creatie.


Annulering workshop

Er wordt geen terugbetaling voorzien bij afwezigheid of annulatie tenzij bij langdurige ziekte – ziekte langer dan een maand of een dringende reden zoals een plotselinge ziekenhuisopname van een naast familielid. Teruggave kan enkel na overleg met de directie en met het voorleggen van een geldig bewijs.

Mocht u niet kunnen, dan mag u zelf voor vervanging zorgen. Uw deelname is overdraagbaar maar meld het wel.


Annulering/Verplaatsing workshop door Crea S

De workshops vinden alleen plaats mits er minimaal 4 deelnemers zijn. Bij onvoldoende inschrijvingen kan de workshop geannuleerd worden. Mocht een workshop niet doorgaan, ontvang je hiervan uiterlijk 5 dagen vooraf een bericht.

Crea S kan, tot uiterlijk 14 dagen voor de aanvang van de workshop, de datum ervan wijzigen. De deelnemers worden hiervan op de hoogte gesteld via e-mail en hebben de mogelijkheid de workshop kosteloos te verplaatsen of te annuleren. Bij annulatie wordt het eventueel betaalde inschrijvingsgeld terugbetaald.


Aansprakelijkheid Crea S

Crea S kan niet aansprakelijk gesteld worden voor gebruikelijke ongevallen, schade of ontvreemding aan eigendom van derden of aansprakelijkheid als gevolg van een gebeurtenis tijdens de activiteit.

Tijdens de workshops wordt soms gewerkt met materialen die kunnen afgeven op kleding of spullen. Crea S is niet verantwoordelijk voor bevuilde of beschadigde eigendommen en zal eventuele schade niet vergoeden. Daarom raden wij u ten stelligste aan om oude kleding aan te trekken of een schort te dragen.

Wij dragen de grootste zorg voor jullie creatie maar zijn niet verantwoordelijk voor kleurverschil of breuk bij de afwerking, het glazuren of het afbakken door Crea S.


Aansprakelijkheid deelnemers

Potje breken is potje betalen. Wanneer er tijdens het deelnemen van een workshop beschadigingen aangebracht worden aan het atelier of aan de inrichting of toebehoren, zullen deze verhaald worden op de deelnemer. Wanneer er gemaakte stukken of creaties van andere mensen stuk gemaakt worden, zal hiervoor een schadevergoeding dienen betaald te worden door de verantwoordelijke deelnemer(s) aan de eigenaar(s) van de stukken door de prijs van de workshop waarin die stukken gemaakt werden terug te betalen. Voor beschadigingen aan Creaties uit het “Vrij Atelier”, de gepresteerde uren volgens de prijs van de meer-urenkaart en de gebruikte materialen. Creaties te koop aangeboden, worden aan de verkoopprijs vergoed.

Ontvreemding van voorwerpen of stukken: het stelen of ontvreemden van materieel die eigendom zijn van Crea S, wordt door Crea S aanschouwd als diefstal. Evenals het ontvreemden van creaties van andere mensen. Indien dit het geval is, zal de kostprijs hiervan aangerekend worden aan de betrapte deelnemer. Als het gaat om verdwijning van stukken of creaties, zal dit op dezelfde manier aangerekend worden als bij beschadiging.


Beeldmateriaal

Er mogen door de deelnemers enkel opnames of beelden gemaakt worden voor eigen gebruik. Ze mogen niet worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt.

Crea S behoudt het recht om alle beeldmateriaal, gemaakt door de mensen van Crea S, te gebruiken voor PR of commerciële doeleinden tenzij uitdrukkelijk aangegeven door de deelnemer. Ook noteert de deelnemer dat er in het atelier camera’s hangen die opnames optekenen in het teken van de veiligheid en diefstalpreventie.


Rechten van Crea S

Crea S behoudt zich het recht om de workshops inhoudelijk aan te passen en/of de prijzen te veranderen.

Als een deelnemer hinder veroorzaakt voor of tijdens een workshop, heeft Crea S het recht om deze persoon te weigeren of te verwijderen uit de workshop en te weigeren voor volgende workshops. De deelnemer krijgt het betaalde inschrijvingsgeld niet terug.

In alle gevallen waarin de inschrijvingsvoorwaarden niet voorzien, beslist de directie van Crea S.

Door je in te schrijven op één van onze workshops, ga je akkoord met deze inschrijvingsvoorwaarden.


Klachten

Heb je een klacht over een workshop ? Neem dan contact met Crea S. Wij zullen uw klacht acteren en trachten het probleem op te lossen. Daarenboven kan deze klacht ons helpen onze diensten te verbeteren. Het indienen van een klacht ontslaat de deelnemer niet van de betalingsverplichting of terugbetaling van het inschrijfgeld of enige andere vergoeding.